Благодарим Ви!
Гражданската ви позиция беше записана успешно! Тя ще бъде разгледана и публикувана в най-кратки срокове.
Ще бъдете уведомени чрез изпращане на имейл за публикацията Ви.