ПОЗИЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДОСТ Г-Н ЛЮТВИ МЕСТАН ПО ПОВОД НА 16 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

Днес светът отбелязва Деня на толерантността, определен с Декларация за принципите на толерантността, приета от Общото събрание на ООН на 16.11.1996 г. Това е денят на може би най-висшата човешка ценност, без която са немислими и хуманизмът, и съвместяването на етно-религиозните различия в едно общество. В политически план без толерантността е немислим плурализмът, ерго - немислима е самата демокрация.

За съжаление, напоследък сме свидетели на агресивно отрицание на този фундамент на съвременната цивилизация. Езикът на етническата, расовата и религиозната омраза руши не само междукултурния диалог, но политически заявява претенция да бъде алтернатива на принципите и постиженията на либералната демокрация.

Думата „толерантност“ е заложена в името на нашата партия Демократи за отговорност, свобода и толерантност неслучайно. Ние смятаме, че толерантността е смисълът на всяка политика, защото без нея е невъзможно да се осигури най-висшето човешко благо – мирът. Без толерантност не е възможно постигането на интегритета на съвременните демократични общества, като националните държави дължат на етнически, религиозно и културно различните съхраняването на тяхната идентичност. Това е абсолютно задължително условие за стабилно, хармонично и мирно развитие на човечеството.

Партия ДОСТ се разграничава и осъжда остро не само езика на омразата в политиката и в човешките отношения, но категорично се разграничава от отрицателите на толерантността не само в лицето на крайно националистическите партии, но и от изявленията на уж системни партии, които сочат толерантността като универсален виновник за тежката геополитическа криза, която изживяват Европа и светът.

За разлика от тях, в това число и почетен председател на уж либерална партия, ние в ДОСТ заявяваме, че има такова нещо като свобода, отговорност и толерантност, защото без тях нямаме нищо; няма я и демокрацията. Толерантността в междукултурния диалог, в диалога между политическите различия и в международните отношение не само че не е причина за тежката геополитическа криза, а обратно – несъмнено е най-важният инструмент за преодоляването й. Това означава уважение към всички различия, но и безусловно уважение и зачитане на териториалната цялост и суверенитета на всички държави на основата на международното право.

       ЛЮТВИ МЕСТАН

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП ДОСТ


Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код