СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на  Решение на МС и Заповед на министъра на здравеопазването, с които се налага забрана за провеждане на конгресни
мероприятия,

ОТМЕНЯМ

обявената за 5.12.2020 г. в национален всекидневник Национална
Конференция на ПП ДОСТ.
Новата дата и форматът за провеждане на Конференцията ще се
определи съобразно развитието на пандемичната обстановка и решенията
на компетентните държавни органи.

Лютви МЕСТАН
Председател на ПП ДОС
Т

Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код