АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОИЗВОЛ!

     Председателят на ПП ДОСТ г-н Лютви Местан получи Жалба от г-жа Гюлтен Юмер от с. Прогрес, община Момчилград, придружена с видеоматериал, в която е описан потресаващ случай на бездушно и грубо отношение към нея в Община Момчилград, управлявана дълги години от ДПС.

     По този повод председателят на ДОСТ г-н Лютви Местан се обърна с Писмо към Министрите на труда и социалната политика и на вътрешните работи и към Омбудсмана на Република България с настоятелно искане за извършване на Проверка и удовлетворяване на законните искания на Гюлтен Юмер и парализираната й майка.

     ПРЕСЦЕНТЪР НА ДОСТ


     Виж Писмото:

ДО

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ

МИНИСТЪР

НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ДО

Г-Н МЛАДЕН МАРИНОВ

МИНИСТЪР

НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДО

Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА

ОМБУДСМАН

УВАЖАЕМИ Г-ДА МИНИСТРИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ОМБУДСМАН,

     Приложено, изпращам Ви по компетентност адресираната до мен Жалба от г-жа Гюлтен Мюмюн Юмер, с. Прогрес, община Момчилград.

     В Жалбата се привеждат данни за нарушени социални права на Гюлтен Юмер и упражнен административен произвол спрямо нея от страна на Общинска администрация Момчилград и РУ на МВР – гр. Момчилград.

     Г-жа Гюлтен Юмер цяла година се бори за законното си право да бъде назначена като личен асистент на 80-годишната си майка, която е със 100% увреждания (парализирана е) съгласно съответното Решение № 4156 от зас. № 173/18.10.2018 г.

     Въпреки представените необходими документи (Решение на ТЕЛК; Диплома за образование; Удостоверение за настоящ адрес, Пълномощно от майката с увреждания, Съдебно решение за предоставени права за отглеждане на родител, Община Момчилград така и не решава съгласно Закона проблема. В отчаянието си на 11.01.2019 г. г-жа Юмер отива в Общината заедно с болната си майка на ръце. Надеждата й е, че по този начин Общината ще се увери в правдоподобността на случая и ще прояви необходимата добросъвестност и съчувствие. Вместо това обаче чиновниците в Общината се възмущават от решението й да ги притесни на място и предприемат агресивни действия. Служителят по охраната в Общината се опитва силом да изнесе Гюлтен Юмер с призив „да си търси правата в Америка“, а други служители звънят на телефон 112 и впоследствие подвеждат служител от РПУ Момчилград да съучаства в този административен произвол. Гюлтен Юмер се прибира с болната си майка вкъщи, където е намерена от полицаите, за да й съставят Акт за административно нарушение бл. 784954.

     Уважаеми г-да Министри,

     Уважаема г-жо Омбудсман,

ще Ви спестя коментарите за реалните мотиви за това бездушно и грубо отношение към тежката драма на това семейство. Публична тайна е, че мотивът е политически. Семейството е уличено, че на парламентарни избори`2017 г. за управляващата община Момчилград партия – ДПС. Възниква въпросът защо органите на реда репресират една гражданка със съставен Акт за неизвършено от нея нарушение. Единственото, което прави Гюлтен Юмер, е да търси дължимото й по закон съдействие от местната власт. Тя с нищо не е заслужила грубото отношение на Общината и на МВР. Гюлтен Юмер има своето гражданско право на протест. Подобни действия на самозабравили се местни властници рушат доверието на гражданите в държавата и в нейните институции.

     Ето защо оставам със силното си очакване за Вашата проверка по компетентност по случая с цел Гюлтен Юмер да получи необходимото административно осигуряване на грижа за със 100% увреждания майка, първо, каквото Законът повелява, и неправомерно съставеният й Акт да бъде съответно отменен, второ.

     Въпроса за санкционирането на този административен произвол оставям на Вашата компетентност.

     Приложение:

     1.Видеозапис на електронен носител.

     2.Решение на ТЕЛК.

     3.Акт за административно нарушение.

     4.Жалба.

     18.01.2019 г.                                                С уважение:

     София                                                         ЛЮТВИ МЕСТАН

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДОСТ


Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код