ДОСТ С НОВА МЛАДЕЖКА ЕНЕРГИЯ

На 2.12.2018г. в Пловдив се учреди Национална младежка организация на партия - ДОСТ Младежи (ДОСТ М).


Събитието бе открито от Председателя на Инициативния комитет за учредяването на младежката структура – г-н Танер Алимолла. Гости на Учредителната конференция бяха председателят на ПП ДОСТ г-н Лютви Местан, зам.-председателите на партията г-жа Мариана Георгиева и г-н Мехмед Ходжа, членовете на Изпълнителния съвет г-н Ахмед Юсеин, г-н Бахри Юмер, г-н Венцислав Каймаканов, г-жа Бедрие Търмазова, г-н Зюрфетин Хаджъоглу, г-н Себахин Ахмедоглу и г-жа Фахрие Емин.

За пореден път във важно политическо събитие за ДОСТ не взеха участие зам.-председателите г-н Шабанали Ахмед, г-н Хюсеин Хафъзов и членовете на ИС г-н Мехмед Хаджи и г-н Рашид Куру.

В приветствените си слова пред младежите учредители председателят на партията г-н Л. Местан, зам.-председателите г-жа Мариана Георгиева и г-н Мехмед Ходжа подчертаха, че учредяването на младежката организация е най-значимото събитие след учредяването на партията през 2016 година.


В обстойното си изложение председателят Л. Местан подчерта, че организираният опит да се попречи на провеждането на конференцията е претърпяло пълен провал.

„Тази пълна зала с толкова прекрасни, свободни и отговорни млади хора показва, че вашата воля да се включите активно в политическия живот на ДОСТ е по-силна от заплахите, на които бяхте подложени включително и в нощта преди конференцията. Вие бяхте обект на изключително грозни, обидни и злобни квалификации от страна на определени среди, които се страхуват от вашата младежка енергия. Особено недостойно и низко беше внушението, че тук в Пловдив, „ще се съберат 150 платени цигани, които да изберат Танер Алимолла за председател“.


Само че „циганин“ не е обидна дума. „Циганин“ е наименованието на свещената идентичност на определена част от българските граждани, наши членове и симпатизанти. Тяхната идентичност е еднакво ценна и заслужава не по-малко уважение от идентичността на българите, турците, помаците и прочие. Освен това, добре щеше да е авторите на злобните коментари днес да бъдат в тази зала, за да застанат лице в лице с тези прекрасни млади хора, събрали се от всички краища на България, само че въпреки изричната покана не набраха кураж. Над 50% от младите делегати учредители са със завършено висше образование – лекари, юристи, инженери, учители или са студенти в престижни университети. Голяма част от делегатите са тръгнали в 2 часа след полунощ от Добрич, Русе, Разград, Търговище и др., заделили са пари за пътуване от оскъдните си средства в името на политическата кауза на ДОСТ. Те заслужават уважение и подкрепа, а не да бъдат обиждани толкова грозно. Политическите ни опоненти могат да правят това, но не и хора, които ни се пишат за приятели. Хубавото в тази грозна история е, че те вече разкриха истинските си лица и младежите вече са наясно кой кой е в ДОСТ и в българската политика.


ДОСТ винаги е била отворена за младите хора, но днес с тази младежка учредителна конференция окончателно се превръща в партия на младите хора. Ние днес ревизираме максимата, че „бъдещето принадлежало на младите“, защото казваме, че настоящето, днешния ден трябва да принадлежат на младите“, заяви г-н Местан.

По-нататък в словото си председателят на ДОСТ направи анализ на актуалната политическа ситуация и подчерта, че форумът на младите достаджии се провежда в условията на глобалното противоречие между толерантността и омразата към етно-религиозните различия. Това противоречие го наблюдаваме в национален и по-общ геополитически план. Либералният консенсус е разрушен. Сега са „модерни“ национализмът и антиглобализмът. Лесно е да си либерал когато има консенсус по принципите на либералната демокрация. Много по трудно е да бъдеш либерал в днешното политическо време когато езикът на омразата се превръща едва ли не в норма на политическо говорене а национализмът се представя като съвременна форма на консерватизъм. Това е политическа перверзия, с която вие сте призвани да се борите. Ще защитавате смело принципите на либералната демокрация, своята идентичност като част от нея и ще дадете своя младежки принос за развитието на България като модерна евроатлантическа България, преди да е политически, това е наш човешки дълг“, подчерта г-н Местан.

„С новата си младежка организация ДОСТ става още по-силна и жизнена партия. Убеден съм, че млади, свободни и отговорни, както гласи логото на вашия форум, вие ще се превърнете в нов, мощен ресурс за демократичното развитие на България. Не вярвайте на национал-социалистическата пропаганда, която ни обвинява в национално предателство, защото нашият модерен граждански патриотизъм ни прави отговорни да зачитаме светостта и неприкосновеността на всеки метър българска земя, но също така ще се борим за спазването и уважението на нашата етно-религиозна идентичност. За това, за разлика от ДПС, ние няма да подкрепяме решения за издигане на паметници на комунисти –възродители, които подложиха на терор и насилствена асимилация близо милион и половина турци и мюсюлмани в България“, заяви г-н Местан.


Учредителната конференция на ДОСТ М прие Правилник за дейността на организацията, Политическа декларация и Решения (публикуваме ги отделно по-долу).

Форумът избра за председател на ДОСТ М г-н Танер Аломолла и двадесет един членен състав на ИС на ДОСТ М, които по силата на Устава на партията автоматично стават членове на НС на ДОСТ.


„Няма друга партия, която да е по-отворена за младите хора. Практически ние младите хора имаме мнозинство в Националния съвет на партия ДОСТ“, заяви новоизбраният председател на ДОСТ М г-н Танер Алимолла. Той съобщи, че в ИС на ДОСТ М влизат високообразовани млади хора от всички области в страната, в които партия ДОСТ е показала силни резултати на последните парламентарни избори. Той беше категоричен, че в тази партия младите хора се чувстват достатъчно свободни да избират без външна намеса своите ръководни органи, но същевременно са готови да поемат своята отговорност в тежките битки по време на изборите за Европарламент, местни власти и Народно събрание.


По-късно се проведе заседание на Националния съвет на партията с първо участие на новия Изпълнителен съвет на ДОСТ М, което взе важни решения с пълно единодушие:

1. Избира за нови членове на Изпълнителния съвет г-н Неджметин Хак и г-н Бюлент Хасанов.

2. Избира за временни областни координатори на партия ДОСТ, както следва:

Русе – г-н Зеки Зекерия Исмаил

Бургас – г-н Хюсеин Мехмед

Търговище – г-н Севин Зейнулов

Шумен – г-жа Нуртен Ремзи.

3. Заради декларативния си отказ да изпълнява задълженията си по Устав и за системно нарушаване на Устава на партия ДОСТ, в това число неучастие във Възпоменателни митинги и други политически мероприятия като учредяването на младежката организация например, снема политическото доверие от следните членове на ИС:

г-н Шабанали Ахмед

г-н Хюсеин Хафъзов

г-н Айдоан Али

г-н Рашид Куру

г-н Мехмед Хаджи.

4. На 26ти декември след Възпоменателните митинги да се проведе заключително заседание на НС на партия ДОСТ за 2018 година, на което ще се извърши ново разпределение на ресорните отговорности на членовете на ИС.


ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОСТ МЛАДЕЖИ

Ние, младежите делегати – учредители на ДОСТ Младежи,

     събрани от всички краища на Република България по свободната си воля;

     като споделяме Устава, политическите цели и принципи на ПП ДОСТ;

     водени от силната решимост да влеем младежката си енергия в политиката на ДОСТ за постигане на пълно и ефективно равенство на всички български граждани независимо от техния етнически и религиозен произход и културните им различия;

     като приемаме безусловно заложения в Устава на ПП ДОСТ принцип за модерния граждански патриотизъм, при който еднакво свещени са както границите на Република България, нейните единство, неделимост и суверенитет, така и идентичността – етническа, религиозна и културна, на всеки български гражданин;

     решени да се борим твърдо и неотклонно срещу всички форми на явна и скрита дискриминация в българското общество;

     убедени, че либералната демокрация и евроатлантическото развитие на България нямат алтернатива;

     възмутени от опитите, в това число и на водещи български политолози, да представят езика на нетолерантността и враждебността, политиката на крайния национализъм като консерватизъм, като легитимно, системно политическо направление;

     като изразяваме разбирането си, че крайният национализъм и социалният популизъм в национален и в геополитически мащаб са най-опасните врагове на съвременната демокрация и на цивилизованото бъдеще на човечеството;

     изразяваме силната си вяра, че едни истински, а не само на думи декларирани реформи в политическата система, в съдебната власт биха гарантирали условия за реализация на младежите в Република България не в чужбина, а в собствената им родина;

     като се противопоставяме срещу всички опити за реабилитиране на комунистическото наследство и на тоталитарните рецидиви в политиката;

     като се разграничаваме от предателската роля и лицемерието на партии, в това число и ДПС, каито, вместо да служат на интересите на народа с приоритет младежите, злоупотребиха грубо с властта, дадена им от народа, и я трансформираха в механизъм за обслужване на лични и корпоративни интереси;

     с твърдата и непоклатима принадлежност към принципите на ДОСТ ние, младежите на ДОСТ знаем, че демокрацията ни се нуждае от ярки алтернативи на партиите – имитатори на демокрация, за които тя е само риторика, а с реалните си действия обричат България на посттоталитаризъм, пък нас – младите, ни превръщат в европейски скитници, далеч от родители и нерядко – от семействата и децата ни;

     като изразяваме общата си свободна воля да поемем отговорност за изграждането на демократична алтернатива,

ДЕКЛАРИРАМЕ:

Учредяваме Младежка организация на ПП ДОСТ с наименование ДОСТ Младежи.


Решения на Учредителната Конференция на ДОСТ Младежи

2.12.2018 г. гр., Пловдив

Учредителната конференция възлага на ИС на ДОСТ Младежи:

1. Да проведе свое заседание до края на 2018г., на което да определи временни областни координатори на Младежката организация. Срок: 31.12.2018 г.

Отговорник: Председателят на ДОСТ Младежи.

2. Да изготви и приеме график за провеждане на Учредителни конференции за избор на областни ръководства на ДОСТ Младежи.

Срок: 31.12.2018 г.

Отговорник: Председателят на ДОСТ Младежи.

3. Да установи контакт с цел активно взаимодействие със сродни младежки организации от Р Турция, Балканите и Европа.

    Срок: 2019 г.

    Отговорник: ИС на ДОСТ Младежи.

4. Да се изготви съпътстваща Програма за активно участие на младежите от ДОСТ Младежи в предстоящите избори за Европарламент; в местните и националните избори.

Срок: 2019г.

Отговорник: ИС на ДОСТ

5. Да си взаимодействат активно с НПО за запазване и съхраняване на етно-религиозната идентичност на малцинствата и за пълноценната им интеграция в гражданското общество на Р България.

Срок: постоянен

Отговорник: ИС на ДОСТ Младежи.

6. Да разработят Проекто- Програма за политическо обучение на младежите от ДОСТ.

Срок: юни 2019 г.

Отговорник: ИС на ДОСТ

7. Младежката организация да участва активно в отбелязването на събитията от политическия Календар на ДОСТ с акцент Възпоменателните митинги по повод на трагичните събития от 1971г.-1973г. и 1984г.-1989г.

Срок: постоянен

Отговорник: ИС на ДОСТ Младежи


Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код