ЦЕЛТА Е ДИСКРИМИНАЦИЯ НА МАЙЧИНИТЕ ЕЗИЦИ

През май 2012 г. социалистите от БСП и националистите от Атака се провалиха в опитите си да наложат специален закон за защита на българския език. ГЕРБ тогава правилно не подкрепиха популисткото изстъпление на Любен Корнезов и Волен Сидеров. 42-то Народно събрание се съобрази с научната експертиза на БАН и по-специално със становището на Института за български език, че естественият процес на развитие на езиковата система не може да бъде регулиран с политико-правни актове, каквито са законите, приемани от Парламента. Езикът си има свои „закони“ и тези „закони на езика“, правят ненужни законите за езика. Освен това в проектите и на националсоциалистите (БСП и Атака) се съдържаха откровено дискриминационни разпоредби, които естествено не получиха подкрепа.

На 14.06.2018 г. на принципа „луд умора няма“ Атака внасят повторно законопроекта си. Какво се е променило? Съдбата на проекта и в това 44-то НС пак зависи от гласовете на същата партия ГЕРБ. Но ГЕРБ вече не е същата партия. Борисов със сигурност вече е готов да „разклати феса“ пред националистическата тройка, за да запази интереса, т.е. властта си. Той е в тежка зависимост от Сидеров, Симеонов, Каракачанов и ще играе послушно по националистическата им гайда.

През 2012 г. Бойко Борисов призова общинските си съветници от Варна, Пловдив, Стара Загора да гласуват против искането на Атака и НФСБ за смяна на топонимите и те го послушаха – „Джумаята“ и Кабакум“ оцеляха като вековни наименования на централния площад в Пловдив и на пясъчна местност край Варна. Днес съветниците от ГЕРБ в Стара Загора единодушно подкрепиха решението на националистите за смяна на над 1000 топонима, а Борисов угодно мълчи.

По същата логика не е трудно да се прогнозира, че ГЕРБ ще направят плазмодийски завой и по отношение на законопроекта за българския език. Дори съм сигурен, че сделката е факт. Борисов няма избор и този път ще подкрепи партньорите си от коалицията. Ще слушка, няма къде да мърда. България се превърна в страна на подменените ценности. Не бих се изненадал и БАН да направят компромис и да намерят нови „научни“ аргументи този път в подкрепа, така както вече го направиха за „АЕЦ Белене“. Ако съмненията ми не се потвърдят, поднасям извинения в аванс.

Природата на езика не може да се повлияе от институционална намеса и никакви закони, още по-малко езикови милиционери, не могат нито да спрат, нито да променят естественото развитие на езика не само като фонетика и граматика, но и като лексикална система. Българският език е особено ярък пример. Той единствен от славянските езици се трансформира от синтетичен (падежен) в аналитичен (предложен) и това не стана със закон. Политическият закон и „езиковите милиционери“ нямат думата и за мястото на думите, заимствани от други езици. Затова чл. 15 от Проектозакона:

„(1) Българският книжовен език се развива и обогатява с нови думи и изрази чрез народното творчество, науката, технологиите и литературата и чрез заимстване от други езици, когато в българския език няма такива с възпроизвеждащ смисъл.

 (З) Използването на думи и изрази от чужд език, станали съставна част от българския език, е допустимо, когато не могат да се заменят с подходящи думи на български език.“ е грандиозна глупост.

Българският краен национализъм за разлика от просветения български патриотизъм наистина е безпросветен. Какво ще стане с българския език, ако от него изхвърлим всички заемки от други езици, за които има българска дума с „възпроизвеждащ смисъл“. Ще обеднее. Богатството на езика е не само в значението на думата, но и в нюансите. Затова не може да преведеш „кеф“ като „удоволствие“, защото „кеф“ е повече от „удоволствие“, а „евалла“ е повече от „браво“, макар и „браво“ да е заемка. Само мъртвите езици не заемат думи от други езици. Езиковата интерференция е основен критерий за жизненост на езиците. Латинският език например вече не заема чужди думи, защото не е сред живите съвременни езици.

Спирам с лингвистичните аргументи. Националистическото ухо е глухо за тях, а очите са заслепени от пуристка страст, уж от загриженост за чистотата на езика.

Крайната цел на Проектозакона им обаче не е защита на българския книжовен език, а дискриминация на останалите майчини езици, на които говорят не малка част от българските граждани. България и без този закон е крайно лош пример за грубо ограничаване на изконното право на всеки европейски гражданин да ползва свободно своя майчин език.

Република България е единствената страна сред 28-те членки на Европейския съюз, която нарушава разпоредбите на Европейска конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и други международни договори и налага глоби за ползване на майчин език за политическа агитация. Ако законопроектът на националсоциалистите се приеме, забраната за ползване на майчин език вече ще се отнася не само за предизборна агитация, но и за всяка друга публична дейност – религиозна, политическа, културна и пр. На практика това означава в офисите на ДОСТ например да не може да се говори на майчин турски език (чл. 10 ал. 1 и ал.2). Един още по-внимателен прочит на тази разпоредба показва, че тя се отнася и за организацията на културните събития на малцинствата, и за религиозните проповеди и въобще за всяка публична дейност. Особено притеснителен е фактът, че този проект е в пряка връзка с предложението на ОП за промени в Закона за вероизповеданията, с които се цели забрана на проповеди на майчин език. Това вече е фашизъм в действие.

Освен това с чл. 11 „Именуването на улици, площади, институции, учреждения, учебни заведения, географски и топографски обекти се осъществява на български език по ред и условия, определени със закон.“, националсоциалистите целят създаването на правна рамка за идиотската си партийна цел да преименуват всички исторически установени имена на улици, площади, институции, географски и топографски обекти, ако не са от български произход, съгласно тяхното разбиране.

Това вече не е Закон за защита на българския език, а за дискриминиране на другите езици и култури и затова трябва да се отхвърли. Дори да се приеме, няма как да се реализира на практика. Ние не се уплашихме от езиковите милиционерски отряди на комунистическия режим, които по време на т.нар. Възродителен процес обикаляха с квитанции в ръка и налагаха глоби от 5 лв. за всяка изтървана турска дума. Няма да ни уплаши и „езиковата милиция“ на днешната власт на Борисов, Сидеров, Симеонов и Каракачанов.

Езикът е в основата на идентичността на всеки човек. Не само на българина, но и на турчина, арменеца, евреина и пр. части от пъстрия етнически букет на България. Приемам правото на всеки да съхрани и ползва езика си, но всеки, който иска това право само за себе си, а го отказва на другите, ще срещне решителната ми съпротива. Правото на протест, включва и правото на съпротива срещу Закона, когато вместо справедливост, ражда Дискриминация!

P.S.

Езикът на Законопроекта е под всякаква критика и следва да бъде първото нещо, с което да се ангажира предвиденият Съвет за българския език:

1.Сякаш, за да потвърдят основателността на тази ми бележка, в раздел „Предварителна оценка на въздействието“ вносителите изразяват претенция, че „с предложения закон се създава за първи пътИ цялостна уредба на ….“

2.В чл.21 ал.2 е използвана обидна дори за петокласник тавтология „Събития и дейности, провеждани в Република България с международно участие, се провеждат на ….“

N.B.

За грешки от рода на „За първи пътИ“ и за тавтологията провеждани/провеждат съм писал двойки като учител по български език и литература.

По-важното е, че вносителите проявяват уникална правна неграмотност. Внасят Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българския език, а такъв закон не съществува в правния мир на страната. Няма как да изменяш и допълваш нещо, което го няма.

В конкретния случай оставам оценката на Вас. Ваша е преценката дали ще преглътнете поредната гавра от хора, които бъркат в публични свои изяви категорията „мултикултурализъм“ с абсурдния неологизъм „мултикултуризъм“. Езиковата находка е на вицепремиера Каракачанов, който явно разбира политиката като комплексарска демонстрация на мускули.

Език мой, враг мой, Черен (Кара)Качанов!


ЛЮТВИ МЕСТАН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП ДОСТ  


Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код