Г-н Местан и придружаващият го екип продължиха обиколката си с нови три събрания. В село Сушево, общ. Завет срещата с местните жители завърши с учредяване на нова местна структура на ДОСТ. За председател бе избран г-н Юзеир Юзеир. Поради отказа на кметицата на селото да предостави салона на читалището, ръководството на ДОСТ бе принудено да проведе събранието буквално на улицата. Г-н Местан заяви, че оставя на съвестта на депесарите партийното присвояване на една обществена сграда, която се издържа с парите на всички данакоплатци.

    По-късно се проведе събрание и в град Завет. Особено съдържателно бе събранието в град Кубрат, на което присъстващите местни активисти изразиха категорична решимост за спечелването на местната власт.

    От 19 часа предстои годишно отчетно събрание на общинската организация на ДОСТ в град Ветово.

    ПРЕСЦЕНТЪР НА ПП ДОСТ


Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код