Скъпи приятели,

    Днес се навършват две години от провеждането на Учредителната конференция на нашата партия Демократи за отговорност, свобода и толерантност (ДОСТ). Партията ни получи официална регистрация след още шест месеца излишни съдебни спорове за името, тълкуването на определени думи и изрази от Устава и прочие всевъзможни спънки.

    Позволете ми вместо анализ да припомня квинтесенцията (същината) на политическите цели и принципи, отразени в логото на Учредителната ни конференция:

ЗА ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ!

    Припомням пълния текст на Учредителната ни декларация, която се превърна в неразделна част и от Устава на нашата партия:

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ

     Ние – учредителите, присъстващи на Учредителната конференция на политическа партия Демократи за отговорност, свобода и толерантност (ПП ДОСТ), която се определя като либерално-демократична, евро-атлантическа партия и ще се стреми да стане част от политическото семейство на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), на Либералния интернационал (ЛИ) и на други международни политически организации със сходни принципи,

ДЕКЛАРИРАМЕ,

че

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ

ще развива и осъществява своята дейност като политическа партия на свободните демократични дебати, гарантиращи свободния израз на лична воля и политическа позиция. Нашата дейност ще се основава на Конституцията и законите на страната, на Устава на ПП ДОСТ и в съответствие със съвременните принципи на демокрацията, плурализма на мнения и толерантността.

     Ние, учредителите на ПП ДОСТ, като отчитаме, че двадесет и шест години от началото на демократичните промени, 12 години от членството в НАТО и 9 години от членството в ЕС, българските граждани изпитват остро усещане за несправедливост и за:

1. Криза на политическата система и партийното представителство;

2. Криза на парламентаризма като средище за правене на демократични и прозрачни политики; 

3. Криза на държавните институции и на конституционно регламентираните им взаимоотношения;

4. Компрометиран принцип на разделението на властите с особено тежки последици за авторитета на съдебната власт, а оттам – и на държавността;

5. Национално отчуждение от същностни политики; апатия и безразличие към правото на избор;

6. Криза на толерантността в междуетническите, религиозните, т.е. – в междукултурните отношения; 

7. Нарастващо усещане в обществото за срастване на формално изградени държавни институции (регулаторни органи като КЗК, КФН, БНБ и др., специални служби, съд, прокуратура, изпълнителна и законодателна власт) със задкулисието и олигархията, за наличие на олигархични обръчи, стегнали в примка българските медии;

8. Като следствие – криза на евро-атлантическата идентичност на България, което не превръща формалното членство на страната в НАТО и ЕС в реален функционален интегритет.

     Убедени, че българският национален интерес е неразривно свързан с развитието на България като страна – пълноправен член на НАТО и ЕС, днес ние поемаме своята отговорност за учредяване на нова, либерално-демократична, евро-атлантическа политическа партия с наименование Демократи за отговорност, свобода и толерантност (ПП ДОСТ), която се основава на следните принципи:

 Свобода, отговорност и толерантност в рамките на демократично гражданско общество;

 Върховенство на закона в демократична правова държава;

 Независимост, разделение и взаимен контрол на властите;

 Равенство на всички граждани на единна и неделима България ведно с лицата, принадлежащи към етническите и религиозните малцинства;

 Диалог и сътрудничество за осигуряване на стабилност и сигурност в евро-атлантическата зона;

 Свободни демократични дебати като технология за вземане на политическите решения в ПП ДОСТ. Решения, които не са взети по този начин, ще се смятат за невалидни.

Ние, учредителите на ПП ДОСТ, обявяваме следните цели на политическа партия Демократи за отговорност, свобода и толерантност:

 Безусловно установяване и реабилитиране на чувството за национално и гражданско достойнство;

 Утвърждаване и ускоряване на евро-атлантическото развитие на България;

 Реабилитация и укрепване на българския парламентаризъм и институциите на парламентарната република;

 Свикване на ново Велико Народно събрание, което да отпуши енергията на реформаторските сили в българското общество;

 Осъществяване на дълбоки промени в Конституцията като правен еквивалент и юридически изразител на новите обществени и институционални отношения;

 Реализиране на решителни и всеобхватни реформи в съдебната власт като условие за ефективно противодействие на престъпност, корупция, задкулисие и олигархия;

 Гарантиране на свободата на словото в България и независимостта на българските медии от олигархични обръчи;

 Противопоставяне и предотвратяване на задкулисни и олигархични зависимости на специалния инструментариум на държавата – регулаторни органи, специални служби, съд, прокуратура, изпълнителна и законодателна власт в защита на правата на гражданите и публичния интерес;

 Установяване на реални, антимонополни пазарни отношения и конкуренция чрез равнопоставеност на стопанските субекти за постигане на устойчив икономически растеж, повишаване на доходите и заетостта на гражданите;

 Подобряване на бизнес климата за привличане на чуждестранни инвестиции, както и за задържане на българските инвеститори;

 Прозрачно управление с пряк и непрекъснат граждански контрол върху властта;

 Постигане на баланс между държавна грижа за научните изследвания и създаване на условия за частни инвестиции в науката (възникване на корпоративна наука);

 Демократична държавна политика за гарантиране на универсалните човешки права, в това число и на лицата, принадлежащи към малцинствата, чрез ефективна интеграция при съхранена идентичност;

 Политика на равноправно социално включване на първо място чрез ресурсите на образованието;

 Развитие и утвърждаване на България като модерна демокрация чрез съхраняване и закрила на етно-религиозните, езиковите, т.е. културните различия като богатство на България. Етно-религиозните различия не са риск за националната сигурност на България, а са ресурс за нейното развитие.

 Реално и функционално участие на България в НАТО и ЕС и отпадане на необходимостта от прилагане на Механизма за сътрудничество и проверка, наложен при присъединяването на България към ЕС.

     Убедени сме, че българският национален интерес е неразривно свързан с развитието на страната като пълноправен член на НАТО и ЕС. Ние не разглеждаме временните кризи, които изживява ЕС, като основание за разгръщане на песимистични прогнози за бъдещето на Съюза, а напротив – като предизвикателство за още по-категорична политика на консолидация и солидарност.

     Вярваме, че свободни, отговорни и толерантни ще постигнем целите си в името на модерна, евро-атлантическа, единна и неделима България.


    Скъпи приятели,

Ще отстояваме твърдо и неотклонно всяка дума от тази Учредителна декларация, защото ДОСТ е партията на учредителите, които я гласуваха на 10.04.2016 г. и на над 100 000 смели български избиратели, които повярваха в нейните принципи и цели.

Ще вървим уверено по начертания път, за да бъде България истински демократична, европейска и натовска Родина на всички свои граждани без разлика на етнос, вяра и култура.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

Лютви МЕСТАН

Председател на ПП ДОСТ


Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код