21 февруари е Международен ден на майчиния език, обявен на Генерална конференция на ЮНЕСКО през Ноември 1999 г. Съхраняването на близо 7000 езика, които съществуват в света, е един от най-важните инструменти за опазване на материалното и нематериалното наследство на човечеството. Този ден е Знакът, че майчиният език е най-силното средство за защита на човека и неговата свише определена неприкосновена идентичност. Затова забраната за изучаването и ползването на майчин език е в основата на всяка дискриминационна и асимилаторска политика и е най-грубото посегателство срещу човешката съкровеност и свобода. Това обуславя неслучайно егидата на ЮНЕСКО.

 Създаването на нормални условия за изучаване и ползване на майчин език е основен критерий на демокрацията в националните държави в цивилизования свят. За съжаление, България днес, на дванадесетата година от своето членство в ЕС е далече от стандартите на ЮНЕСКО и на Европа за закрила на майчините езици.

В българските училища не е осигурен подобаващ статут и условия за изучаване на майчиния език. 

 Упоритият отказ на всички състави на Народното събрание да се приемат предложенията за включване на майчиния език в раздел Задължителна подготовка, тоталната неангажираност на МОН за издаване на нови учебници и учебни помагала представят по същество една дискриминационна политика, в резултат на която броят на изучаващите майчин турски език например падна от над 90 000 през 1992-93 г. на под 10 000 през настоящата учебна година.

 Особено грозна е забраната в Изборния кодекс за ползване на майчиния език по време на предизборна кампания, за нарушаването на която непрекъснато се налагат глоби на кандидати за народни представители.

 Република България е изключително лош пример за печатни издания на майчин език. Такива почти няма. Телевизионните предавания се изчерпват с петте минути преведени на турски език новини.

 На този фон българската държава провежда политика на двойни стандарти – изключително активна и правилна политика на защита на българските малцинства в другите държави (Украйна, Молдова, Сърбия, Чехия, Унгария и др.) и изключително неприемлива, грешна, недемократична политика спрямо собствените си граждани от етническите малцинства.

 Неслучайно защитата на правото на етническите малцинства да изучават и ползват свободно своя майчин език, е ключов концепт в политическата платформа на партия ДОСТ. Ние сме за:

 1. Изучаване на майчиния език като задължителен предмет в училище и издаване на нови учебници и учебни помагала за всички класове.

 2. Незабавна отмяна на забраната за ползване на майчин език в предизборните кампании.

 Политическият влог на ДОСТ за решаването на този проблем ще бъде резултатът от делото в Съда за правата на човека в Страсбург, заведено от Председателя на ДОСТ г-н Лютви Местан.

 Освен това ДОСТ категорично настоява България да подпише и ратифицира Европейската харта за регионалните или малцинствените езици на ПАСЕ.

 В заключение, партия ДОСТ честити Деня на майчиния език и поздравява всички ученици, техните семейства, разбира се, всички учители по майчин език, както и представителите на културно-просветните дружества на малцинствата в България, които в условия на незаинтересованост и неадекватна политика на българската държава полагат непосилни усилия за съхраняване на свещения майчин език, без който е немислимо съхраняването на идентичността и на културното многообразие като обществена ценност.

             Честит Празник!

                                                                                                                                            Пресцентър на ПП ДОСТ


Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код