Днес българският народ почита светлата памет на Васил Левски, комуто принадлежат проникновените думи за „чиста и свята република…“, в която „всичките народности - Българи, Турци, Евреи и пр. щат бъдат равноправни в сяко отношение, било в вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото било, всички ще спадат под един Общ Закон, който по вишегласието от всички народности ще се избере. Ний няма да гоним турският народ, ни вярата им…“.

 Много е писано за тази „предтеча на демокрацията в България“, но онова, което с особена сила трябва да се подчертае, е, че Левски не си е представял освобождението на България като етническо прочистване от турците. Обратно. Геният Левски е прозрял, че в освободена и независима България ще продължават да живеят съвместно най-различни етноси и религии. Тезата му за „съгласието, братството и съвършеното равенство между всички народности“ изпреварва времето и представлява аналог на съвременната концепция за толерантността и върховенството на закона в модерното гражданско общество. Това е философията и същността на неговата „чиста и свята република“.

 За съжаление, съвременна България все още е далече от висотата на Левски и неговите завети; от неговото държавническо мисионерство.

 В днешната власт на България има партии и политици с ранг вицепремиери, които проповядват дискриминация на етническа и верска основа. Такава политика осквернява историческата и високохуманна стойност на апостолската идея за съвършеното равенство между всички народности. Днес политическата риторика гъмжи от омраза и сквернословие; от националистически егоизъм и партийно себелюбие; от разрушителна, антидемократична ненавист срещу етнически и религиозно различните. За днешните патриоти Другият е враг, а законът не му е закрила.

 Левски обаче е за братство и любов, за равноправие пред Общий Закон по вишегласие от всички народности…

 Господа ???? Махнете националистическия си погром над Апостола и неговите завети, освободете го от отровното жило на омразата си, за да е възможно по пътя на един честен прочит на делата и документите му под знамената на неговото наследство редом до българите да застанем и ние, турците, евреите, арменците, ромите и пр.

За да е чиста и свята нашата Република България!

                Лютви Местан

                Председател на ДОСТ


Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код