ПОЗИЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДОСТ Г-Н ЛЮТВИ МЕСТАН ПО ПОВОД НА 10-ТИ НОЕМВРИ

    10-ти ноември е повод за размисъл за неосъществения по европейски стандарти преход от тоталитаризъм към демократично гражданско общество с пазарна икономика.

    Преходът така и не се осъществи, за да имаме основание да твърдим, че е завършил. Причината се корени в истинската същност на онова, което се случи преди 28 години на 10-ти ноември.

    На тази дата в България бе осъществен своеобразен дворцов преврат в комунистическата партия, за разлика от държави като Унгария, Чехия и Полша, в които краят на комунистическия режим бе резултат от всенародни протестни движения срещу тоталитарната система.

    Българските комунисти смениха своя комунистически вожд не с идея да се откажат от изградената под съветско влияние комунистическа система, а да се пригодят към новите реалности в Европа след падането на Берлинската стена. Това, че впоследствие под напора на общите процеси в Европа се ускори разграждането на комунистическия режим в България, все още не е основание 10-ти ноември да се издига като рождена дата на българската демокрация. Самият факт, че днес ни управляват крайни националисти в съюз с ГЕРБ, фактът, че езикът на омразата срещу малцинствата е официален език на властта, показва, че сме далеч от европейските стандарти за демокрация и човешки права. 

    Необходим е изцяло нов прочит на събитията около 10-ти ноември и на целия български преход и по пътя на ускорено демократизиране на институциите и на всички социални системи на българската държава да скъсаме с всички тоталитарни рецидиви на комунизма. Фактът, че по критерий гражданското образование, което включва и познанието за тоталитарното минало, българските деца са на последно място в Европа, показва, че продължаваме да пребиваваме в порочния кръг на носталгията и миналото.

    В този смисъл 10-ти ноември е повод за пореден път да подчертаем, че окончателната раздяла с комунистическото минало изисква демократичните евроатлантически сили в България да обединят усилия в един Конституционен блок за нов обществен Договор, т.е. за нова Конституция. Това е единственият път да се преодолее тоталното усещане за излъгани надежди и огорчението, което носи в себе си всеки български гражданин-демократ от липсата на справедливост, равноправие, гарантирани човешки и граждански свободи като основа на истинската демокрация.


Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код