ПОЗИЦИЯ НА ПП ДОСТ ЗА КОНФЛИКТА В АСЕНОВГРАД

Партия ДОСТ следи със засилена тревога и съответна политическа отговорност конфликтната ситуация в Асеновград.

Призоваваме специализираните държавни органи и всички политически сили да действат отговорно и зряло, за да не се допусне по-нататъшно нагнетяване на напрежение и превръщането на конфликта в етнически.

Принципите на правовата държава изискват за всяко нарушение или престъпление да се носи конкретна, персонална отговорност. Тази отговорност не може и не бива в никакъв случай да се етикетира етнически. Престъпленията, извършени от различни по етнически произход граждани, не могат да се генерализират като ромска, турска или българска престъпност.

ДОСТ осъжда остро опитите за стигматизиране на цели малцинства като извършители на престъпления, защото този подход на сегрегация генерира етническо напрежение.

Търсенето на отговорност от извършителите на престъпления е изключителна компетентност на легитимните правораздавателни органи на Р България и никакви други формални или неформални параобразувания нямат право да раздават възмездие в ролята на своеобразни наказателни отряди.

Осигуряването на обществения ред чрез стриктно прилагане на върховенството на закона е задължение на специализираните държавни органи.

Необходима е целенасочена, системна държавна политика за адекватна социализация на малцинствата и интегрирането им в демократичното гражданско общество на Р България.

 

​​​​​​​​​ИС НА ПП ДОСТ

Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код