Евгений Михайлов: Прокуратурата мълчи, президентското правителство... също, а телевизиите рекламират как "патриотите" нарушавт закона!

България - европейска, правова държава?

 НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Чл. 167. (1) Който чрез насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин пречи на някого да осъществи избирателното си право или да бъде избран или да гласува на референдум или да участва в подписка за произвеждане на референдум, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.

Чл. 169б. Който чрез насилие, заплашване или по друг незаконен начин попречи на някого да осъществи своите конституционни политически права, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от сто до триста лева.

Чл. 169г. (1) Който образува или ръководи група, която си поставя за цел да извършва престъпления по този раздел, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години.

(2) Който членува в такава група, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код