Родом от Тутракан, но е израснал в Русе, където живее и днес. Завършва бакалавърската си степен в Измир-Турция като стипендиант със специалност „Публични Финанси“, след което продължава магистърска степен „Управление и Организация“ в Истанбулския Университет, преди да замине да специализира в Англия „Международни Финанси“. Докато учи, пише и осъществява международни младежки проекти по програма “Youth in Action - Младежи в Действие” на Eвропейската Комисия и Британския Съвет във Великобритания. След завършване, работи като Вътрешен Одитор към голяма ИТ компания, където извършва финансово-оперативен одит и пише доклади. Завръща се в България за да създаде семейство и работи като Оперативен Менджър в София. Преди 3 години навлиза в политиката като областен координатор на новоучредената партия ДОСТ в Русе. Днес е член на Изпълнителния ѝ Съвет - Ресор Финансова Дейност. Има силни аналитични и организационни умения, както и целеустременост в начинанията. Спортува активно и владее, освен Английски, още няколко чужди езика. През 2018 година участва в ежегодното събрание на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОSСЕ), която е най-голямата световна междуправителствена организация в областта на сигурността, включваща всички страни от Европа, САЩ и Канада и ОН, където изнася доклад относно “Нападението над възрастната жена“ на турската ни граница. В момента работи към Американска компания по Оперативни одит-проекти в хотелиерството и петролната индустрия.

Челната му позиция в листата на ПП ДОСТ за Европейските избори, съпроводена със слогана „Европа- Това сме ние!“, е естественото продължение на биографията на Бюлент Хасанов. По време на откриването на кампанията той категорично заяви: „Ще използвам всичките си знания, качества и опит, за да защитавам интересите на целия българския народ пред най-високите трибуни на Европа и света.“

ПРЕСЦЕНТЪР НА ПП ДОСТ

Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код