На основание на чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава на ПП ДОСТ свиквам заседание на Националния съвет на партията на 17.03.2019 г. (неделя) в гр. Пловдив, бул. „България“ №125 А, хотел „Плаза“ от 13 часа при следния дневен ред:

     1.Промени в Изпълнителния съвет на ПП ДОСТ.

     1.1.Приемане на подадени от членове на ИС оставки.

     1.2. Избор на членове на ИС на ПП ДОСТ съгласно §3, ал. 2 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на Устава на ПП ДОСТ.

     2.Обсъждане и приемане на Решения във връзка с участието на ПП ДОСТ в изборите за български представители в Европейския парламент на 26 май 2019 г.

     3.Организационни въпроси.

     4. Разни.

     Преди заседанието на Националния съвет ще се проведе заседание на Изпълнителния съвет на ПП ДОСТ от 12 часа – на същото място, Пловдив, бул. „България“ №125 А, хотел „Плаза“.

     01.03.2019 г.                     ЛЮТВИ МЕСТАН

     гр. София                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП ДОСТ


Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код