На въпроса от HÖH имам категоричен отговор. Имам внесени четири законопроекта, с които правя предложение изучаването на майчин език в училище да се разположи в задължителната подготовка, така наречения раздел А на Учебния план.

За съжаление обаче дори когато бях Председател на на Комисията по образованието и науката при 40-то Народно събрание на РБългария не се сформира европейско демократично мнозинство за приемането на това изменение в Закона.

Затова пък с още повече вътрешна убеденост си споделяхме с моите братя и сестри на майчин език приоритетите в политиката за неприкосновената ни идентичност.

Имам десетки глоби за това. Имам обаче и самочувствието да заведа дело в Страсбург за правото си да говоря и на майчиния си език. България е ратифицирала европейските документи за правата на човека, сред които и правото на майчин език. Затова ще спечеля делото в Страсбург - в името на свободата ни да говорим и на майчин език. А що се отнася до Зафер, Сали, Ажда и други мои ДОСТ-ове, те отдавна знаят отговора на този въпрос и затова са в ДОСТ. Добре е и Вие да си помислите.

Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код