ПОЗИЦИЯ

по случай Международния ден на майчиния език – 21 февруари

Международният ден на майчиния език е своеобразен празник на човешката съкровеност. Обявен от Генералната конференция на ЮНЕСКО на 17 ноември 1999 г. този ден се отбелязва от 2000 г. в подкрепа на езиковото и културното многообразие.

Езиците са емисарите на човешкия разум в името на мира на планетата и бъдещето на цивилизацията. Майчиният език е Светая Светих на езиковата образованост, основата на междукултурната комуникация като висш диалог между ценностите.

Затова обучението по майчин език има по право своето неотменимо място в образователния процес на всяка държава и на всяко модерно училище. Само така се постигат езиковата грамотност и езиковата комуникативност, без което интегритетът на културите като памет на цивилизацията би останал просто директива.

Майчиният език е феномен, който се съдържа в идентичността на човека, но и ключов концепт в политическата платформа на Обединение ДОСТ. ДОСТ отстоява политика на защита на майчиния език и неговото изучаване в училище с подобаващ брой часове от общия хорариум на езиковото обучение въобще. ДОСТ разбира езиковата компетентност и функционалната грамотност с ученическа чанта преди това, където има и буквар по майчин език, с майчиното `алфавит`.

Обречена е всяка езикова грамотност и мултиезикова компетентност, ако тя не надгражда културата на майчиния език като начало на човешката памет, а паметта е демократична територия на извисените над страстите съвместимости на духа и духовността.

Цивилизационното отношение към майчиния език е признак на модерна политика във всяка демократична държава – „…слънцето не свети ли еднакво за всички“ е „оръжието“ на светите братя равноапостоли Кирил и Методий в пренията с триезичниците. Свещен е всеки език. Затова съвременните държави следва да поощряват изучаването и ползването на майчин език, а не да го ограничават или, както в случая с разпоредби в Избирателния кодекс у нас, дори да санкционират употребата на майчин език не вместо, а заедно с официалния език. За България това е и особен авторитет, и дължима институционална визитка особено с градове, спечелили да бъдат културни столици на Европа.

                                                                                        ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТ

Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код