Член на ПП ДОСТ може да бъде всеки пълнолетен гражданин с избирателни права, съгласно действащото българско законодателство, който споделя нейните принципи и цели, приема и изпълнява Устава и програмните документи на ПП ДОСТ.

Членството в ПП ДОСТ е индивидуално и е израз на лична воля и желание.

Приемането за член на ПП ДОСТ се извършва от Местния съвет въз основа на писмено ЗАЯВЛЕНИЕ от кандидата, подадено до ръководството на съответната местна организация по постоянен или настоящ адрес. Със ЗАЯВЛЕНИЕTO кандидатът декларира съответствието си с изискванията на чл. 11 от Закона за политическите партии и на чл. 5, ал. 1 от този Устав, както и че приема Устава и програмните документи на ПП ДОСТ.

ЗАЯВЛЕНИЕTO може да изпратите на адрес:
гр. София 1000, Район „Оборище”,
ул. „Бачо Киро“ № 26-30.

За повече информация може да се свържете с нас:

0894323406
0894323407